99.jpg

Dijagnostika za kola na srpskom

Na glavnom prozoru možete sa tastaturom ili mišem podesitiMake/Model/System/ECU selekciju.SelektujteMake/Model/System i postarajte se da je kabal dobro uključen u vozilo.Onda pritisnite na"Connect" dugme (ili pritisnite F10) da bi startovali konekciju.Program će pokazati greske auto dijagnostike na srpskom "CONNECTING..." poruku i pokušaće da se konektuje na selektovan ECU. Ključ je potrebno okrenuti tako da je ukontakt položaju.Obaveštenje:Ako postoji više modela ECU-a a vi ne znate koji je na vašem vozilu,onda jednostavno pokušajte da se konektujete na svaki ponaosob.Ako se konektujete na ispravan neće vam pokazati grešku "Invalid ISO Code"kodovi na srpskom dijagnostika za kola

LocirajteOBD konektor na vašem vozilu. Uglavnom se nalazi na dnu kutije sa osiguračima.InstaliranjeFiatECUScanDownload poslednju verziju FiatECUScanhome page.Pokrenite .MSI i instalirajte program prateći uputstva na ekranu.KorišćenjeFiatECUScanPosle uspešne instalacije program će se pojaviti u start meniju.Možete ga locirati odatle i pokrenuti.Program kad se otvori pojaviće se vehicle/system prozor greske kodova na srpskom

Ako imate built-in serial port iliPL2303 usb serial port morate da smanjite buffers na minimum kao što je prikazano na slici.Sada morate da setujete Interface Type na K-Line/VAGCOM u Settings prozoru odFiatECUScan. Takodje je potrebno da setujete korektan broj serial porta.Brzina nije bitna kad se koristi VAGCOM interfejs.NOTE:Morate zalemiti kratkospojnikenapinove1-7-9 od vašeg interfejsa da bi ostvarili konekciju na ABS i Power steering ECUa. Takodje morate konektovati i pin 3 da bi mogli očitavati airbags ili možete koristiti kablove A1 i A2.Setovanje ELM 327 interfejsaPrvo morate da instalirate drajvere zainterfejs.NE MORATE MENJATI NIKAKVA PODEŠAVANJA.OSTAVITE IH PO DEFAULT-u.Slika ispod prikazuje default settings interfejsa. Sada morate da podesite Interface Type na ELM 327 v1.3+ u Settings prozoru odFiatECUScanprograma. Takodje morate da podesite korektan Serial port iPort Speed. Port speed je 38400 za sve ELM 327 v1.3 interfejse.Možete i iskoristiti Test dugme da bi testirali konekcijuELM 327 interfejsa. Pokazaće vam verziju ELM 327 interfesja i takodje testirati interfejs na odziv komandi.Trebalo bi da se pojaviOK posle svakog testa.Ako vam u poruci pišeCOMX does not exists to znači da ste selektovali pogrešan serial port. Ako ste dobili poruku Timeout najverovatnije ste selektovali pogrešnu brzinu porta.

P0000 Nije pronadjena nijedna greskaP0010 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - kolo neispravno radiP0011 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - suvise rano vreme paljenja/rad sistemaP0012 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - suvise kasno vreme paljenjaP0013 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 1 - kolo neispravno radiP0014 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 - suvise rano vreme paljenja/rad sistemaP0015 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 1 - suvise kasno vreme paljenjaP0020 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - kolo neispravno radiP0021 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - suvise rano vreme paljenja/rad sistemaP0022 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/levo/napred, grupa 2 - suvise kasno vreme paljenjaP0023 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi,grupa 2 - kolo neispravno radiP0024 Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2- suvise rano vreme paljenja/rad sistemaP0025 Pozicija bregaste osovine (CMP) , izduv/desno/pozadi, grupa 2- suvise kasno vreme paljenjaP0030 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0031 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u koluP0032 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0033 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - kolo neispravno radiP0034 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - niska vrednost u koluP0035 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) - visoka vrednost u koluP0036 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0037 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u koluP0038 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0042 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0043 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - niska vrednost u koluP0044 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0050 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0051 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u koluP0052 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0056 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0057 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u kolu grejacaP0058 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0062 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0063 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - niska vrednost u koluP0064 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - visoka vrednost u koluP0065 Ubrizgivac - problem sa opsegom/radomP0066 Ubrizgivac - kolo neispravno radi/niska vrednost u koluP0067 Ubrizgivac - visoka vrednost u koluP0070 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - kolo neispravno radiP0071 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - problem sa opsegom/radomP0072 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - niska ulazna vrednostP0073 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - visok ulazP0074 Senzor temperature spoljasnjeg vazduha - periodicno koloP0075 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno radiP0076 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u koluP0077 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u koluP0078 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - kolo neispravno radiP0079 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - niska vrednost u koluP0080 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 1 - visoka vrednost u koluP0081 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - kolo neispravno radiP0082 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - niska vrednost u koluP0083 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 - visoka vrednost u koluP0084 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - kolo neispravno radiP0085 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - niska vrednost u koluP0086 Solenoid za kontrolu izduvnog ventila, grupa 2 - visoka vrednost u koluP0090 Solenoid za merenje goriva - otvoreno koloP0091 Solenoid za merenje goriva - kratak spoj prema masiP0092 Solenoid za merenje goriva - kratak spoj prema plusuP0100 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka mase vazduha (MAF) - kolo neispravno radiP0101 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - problem sa opsegom/radomP0102 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - nizak ulazP0103 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - visok ulazP0104 Senzor protoka mase vazduha (MAF)/Senzor protoka zapremine vazduha (MAF) - periodicno koloP0105 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - kolo neispravno radiP0106 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - problem sa opsegom/radomP0107 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - nizak ulazP0108 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - visok ulazP0109 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) - periodicno koloP0110 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - kolo neispravno radiP0111 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - problem sa opsegom/radomP0112 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - nizak ulazP0113 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - visok ulazP0114 Senzor temperature usisanog vazduha (IAT) - periodicno koloP0115 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - kolo neispravno radiP0116 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - problem sa opsegom/radomP0117 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - nizak ulazP0118 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - visok ulazP0119 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) - periodicno koloP0120 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - kolo neispravno radiP0120 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - circuit malfunctionP0121 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - problem sa opsegom/radomP0121 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - problem sa opsegom/radomP0122 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - nizak ulazP0122 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - nizak ulazP0123 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - visok ulazP0123 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - visok ulazP0124 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papucice gasa (APP) A - periodicno koloP0124 Prekidac pozicije leptira (TP) A/prekidac pozicije papucice gasa (APP) A - periodicno koloP0125 Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole gorivaP0126 Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan radP0130 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1 - kolo neispravno radiP0130 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - kolo neispravno radiP0131 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - nizak naponP0131 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - nizak naponP0132 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - visok naponP0132 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - visok naponP0133 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - spora reakcijaP0133 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - spora reakcijaP0134 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0134 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0135 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0136 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - kolo neispravno radiP0136 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - kolo neispravno radiP0137 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - nizak naponP0137 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - nizak naponP0138 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - visok naponP0138 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - visok naponP0139 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - spora reakcijaP0139 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - spora reakcijaP0140 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0140 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0141 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0142 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - koloneispravno radiP0143 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - nizak naponP0143 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - nizak naponP0144 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - visok naponP0144 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - visok naponP0145 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - spora reakcijaP0145 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - spora reakcijaP0146 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0146 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 - nije detektovana nikakva aktivnostP0147 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0150 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - kolo neispravno radiP0150 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - kolo neispravno radiP0151 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - nizak naponP0151 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - nizak naponP0152 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - visok naponP0152 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - visok naponP0153 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - spora reakcijaP0153 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - spora reakcijaP0154 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnostP0154 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnostP0155 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0156 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2 - kolo neispravno radiP0156 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - kolo neispravno radiP0157 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2 - nizak naponP0157 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - nizak naponP0158 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2 - visok naponP0158 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - visok naponP0159 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2 - spora reakcijaP0159 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - spora reakcijaP0160 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnostP0160 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnostP0161 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0162 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2 - kolo neispravno radiP0162 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - kolo neispravno radiP0163 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2 - nizak naponP0163 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - nizak naponP0164 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2 - visok naponP0164 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - visok naponP0165 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2 - spora reakcijaP0165 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - spora reakcijaP0166 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnostP0166 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 - nije detektovana nikakva aktivnostP0167 Lambda sonda sa grejacem (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grejaca - kolo neispravno radiP0170 Podesavanje goriva (FT), grupa 1 - lose radiP0171 Sistem – suvise siromasno, grupa 1P0172 Sistem – suvise bogato, grupa 1P0173 Podesavanje goriva (FT), grupa 2 - lose radiP0174 Sistem – suvise siromasno, grupa 2P0175 Sistem – suvise bogato, grupa 2P0176 Senzor potrosnje goriva - kolo neispravno radiP0177 Senzor potrosnje goriva - problem sa opsegom/radomP0178 Senzor potrosnje goriva - nizak ulazP0179 Senzor potrosnje goriva - visok ulazP0180 Senzor temperature goriva A - kolo neispravno radiP0181 Senzor temperature goriva A - problem sa opsegom/radomP0182 Senzor temperature goriva A - nizak ulazP0183 Senzor temperature goriva A - visok ulazP0184 Senzor temperature goriva A - periodicno koloP0185 Senzor temperature goriva B - kolo neispravno radiP0186 Senzor temperature goriva B - problem sa opsegom/radomP0187 Senzor temperature goriva B - nizak ulazP0188 Senzor temperature goriva B - visok ulazP0189 Senzor temperature goriva B - periodicno koloP0190 Senzor pritiska voda goriva (FRP) - kolo neispravno radiP0191 Senzor pritiska voda goriva (FRP) - problem sa opsegom/radomP0192 Senzor pritiska voda goriva (FRP) - nizak ulazP0193 Senzor pritiska voda goriva (FRP) - visok ulazP0194 Senzor pritiska voda goriva (FRP) - periodicno koloP0195 Senzor temperature ulja motora (EOT) - kolo neispravno radiP0196 Senzor temperature ulja motora (EOT) - problem sa opsegom/radomP0197 Senzor temperature ulja motora (EOT) - nizak ulazP0198 Senzor temperature ulja motora (EOT) - visok ulazP0199 Senzor temperature ulja motora (EOT) - periodicno koloP0200 Ubrizgivac - kolo neispravno radiP0201 Ubrizgivac 1 - kolo neispravno radiP0202 Ubrizgivac 2 - kolo neispravno radiP0203 Ubrizgivac 3 - kolo neispravno radiP0204 Ubrizgivac 4 - kolo neispravno radiP0205 Ubrizgivac 5 - kolo neispravno radiP0206 Ubrizgivac 6 - kolo neispravno radiP0207 Ubrizgivac 7 - kolo neispravno radiP0208 Ubrizgivac 8 - kolo neispravno radiP0209 Ubrizgivac 9 - kolo neispravno radiP0210 Ubrizgivac 10 - kolo neispravno radiP0211 Ubrizgivac 11 - kolo neispravno radiP0212 Ubrizgivac 12 - kolo neispravno radiP0213 Ubrizgivac hladnog starta 1 - kolo neispravno radiP0214 Ubrizgivac hladnog starta 2 - kolo neispravno radiP0215 Solenoid iskljucenja goriva - kolo neispravno radiP0216 Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva - kolo neispravno radiP0217 Uslovi prekoracenja temperature motoraP0218 Uslovi prekoracenja temperature menjacaP0219 Uslovi nad-brzine motoraP0220 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B - kolo neispravno radiP0220 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B - kolo neispravno radiP0221 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B - problem sa opsegom/radomP0221 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B - range/performance problemP0222 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B - nizak ulazP0222 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B - nizak ulazP0223 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B - visok ulazP0223 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B - visok ulazP0224 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papucice gasa (APP) B - periodicno koloP0224 Prekidac pozicije leptira (TP) B/prekidac pozicije papucice gasa (APP) B - periodicno koloP0225 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C - kolo neispravno radiP0225 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C - kolo neispravno radiP0226 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C - problem sa opsegom/radomP0226 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C - problem sa opsegom/radomP0227 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C - nizak ulazP0227 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C - nizak ulazP0228 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C - visok ulazP0228 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C - visok ulazP0229 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papucice gasa (APP) C - circuit intermittentP0229 Prekidac pozicije leptira (TP) C/prekidac pozicije papucice gasa (APP) C - periodicno koloP0230 Relej pumpe za gorivo - kolo neispravno radiP0231 Relej pumpe za gorivo - niska vrednost u koluP0232 Relej pumpe za gorivo - visoka vrednost u koluP0233 Relej pumpe za gorivo - periodicno koloP0234 Uslovi dodatnog pritiska motora - limit prekoracenP0235 Uslovi dodatnog pritiska motora - limit nije dostignutP0236 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem - problem sa opsegom/radomP0237 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem - nizak ulazP0238 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem - visok ulazP0239 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - kolo neispravno radiP0240 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - problem sa opsegom/radomP0241 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - nizak ulazP0242 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem - visok ulazP0243 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) A -kolo neispravno radiP0244 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) A -problem sa opsegom/radomP0245 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) A -circuit lowP0246 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A - circuit highP0247 Regulator radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B - kolo neispravno radiP0248 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B -problem sa opsegom/radomP0249 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B -niska vrednost u koluP0250 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjacu (TC) B -visoka vrednost u koluP0251 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/cam - kolo neispravno radiP0252 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/cam - problem sa opsegom/radomP0253 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega - niska vrednost u koluP0254 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega - visoka vrednost u koluP0255 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega - periodicno koloP0256 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - kolo neispravno radiP0257 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - problem sa opsegom/radomP0258 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - niska vrednost u koluP0259 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - visoka vrednost u koluP0260 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega - periodicno koloP0261 Ubrizgivac 1 - niska vrednost u koluP0262 Ubrizgivac 1 - visoka vrednost u koluP0263 Cilindar 1 - Nedovoljan ucinak cilindra/greska u odnosu izmedju pojedinacnih cilindaraP0264 Ubrizgivac 2 - niska vrednost u koluP0265 Ubrizgivac 2 - visoka vrednost u koluP0266 Cilindar 2 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostajekonstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0267 Ubrizgivac 3 - niska vrednost u koluP0268 Ubrizgivac 3 - visoka vrednost u koluP0269 Cilindar 3 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostajekonstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0270 Ubrizgivac 4 - niska vrednost u koluP0271 Ubrizgivac 4 - visoka vrednost u koluP0272 Cilindar 4 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0273 Ubrizgivac 5 - niska vrednost u koluP0274 Ubrizgivac 5 - visoka vrednost u koluP0275 Cilindar 5 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostajekonstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0276 Ubrizgivac 6 - niska vrednost u koluP0277 Ubrizgivac 6 - visoka vrednost u koluP0278 Cilindar 6 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0279 Ubrizgivac 7 - niska vrednost u koluP0280 Ubrizgivac 7 - visoka vrednost u koluP0281 Cilindar 7 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0282 Ubrizgivac 8 - niska vrednost u koluP0283 Ubrizgivac 8 - visoka vrednost u koluP0284 Cilindar 8 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0285 Ubrizgivac 9 - niska vrednost u koluP0286 Ubrizgivac 9 - visoka vrednost u koluP0287 Cilindar 9 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0288 Ubrizgivac 10 - niska vrednost u koluP0289 Ubrizgivac 10 - visoka vrednost u koluP0290 Cilindar 10 - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0291 Ubrizgivac 11 - niska vrednost u koluP0292 Ubrizgivac 11 - visoka vrednost u koluP0293 Cilindar 11 - Nedovoljan ucinak cilindra/greska u odnosu izmedju pojedinacnih cilindaraP0294 Ubrizgivac 12 - niska vrednost u koluP0295 Ubrizgivac 12 - visoka vrednost u koluP0296 Cilindar 12 - Nedovoljan ucinak cilindra/greska u odnosu izmedju pojedinacnih cilindaraP0300 Random/multiple cilindar(i) - detektovano nepravilno paljenjeP0301 Cilindar 1 - detektovano nepravilno paljenjeP0302 Cilindar 2 - detektovano nepravilno paljenjeP0303 Cilindar 3 - detektovano nepravilno paljenjeP0304 Cilindar 4 - detektovano nepravilno paljenjeP0305 Cilindar 5 - detektovano nepravilno paljenjeP0306 Cilindar 6 - detektovano nepravilno paljenjeP0307 Cilindar 7 - detektovano nepravilno paljenjeP0308 Cilindar 8 - detektovano nepravilno paljenjeP0309 Cilindar 9 - detektovano nepravilno paljenjeP0310 Cilindar 10 - detektovano nepravilno paljenjeP0311 Cilindar 11 - detektovano nepravilno paljenjeP0312 Cilindar 12 - detektovano nepravilno paljenjeP0320 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - kolo neispravno radiP0321 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - problem sa opsegom/radomP0322 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - nema signalaP0323 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) - periodicno koloP0325 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - kolo neispravno radiP0326 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - problem sa opsegom/radomP0327 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - nizak ulazP0328 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - visok ulazP0329 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 - periodicno koloP0330 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - kolo neispravno radiP0331 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - problem sa opsegom/radomP0332 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - nizak ulazP0333 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - visok ulazP0334 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 - periodicno koloP0335 Senzor pozicije radilice (CKP) - kolo neispravno radiP0336 Senzor pozicije radilice (CKP) - problem sa opsegom/radomP0337 Senzor pozicije radilice (CKP) - nizak ulazP0338 Senzor pozicije radilice (CKP) - visok ulazP0339 Senzor pozicije radilice (CKP) - periodicno koloP0340 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - kolo neispravno radiP0341 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - problem sa opsegom/radomP0342 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - nizak ulazP0343 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - visok ulazP0344 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 - periodicno koloP0346 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 - problem sa opsegom/radomP0347 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 - nizak ulazP0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 - visok ulazP0350 Bobina, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0351 Bobina A, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0352 Bobina B, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0353 Bobina C, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0354 Bobina D, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0355 Bobina E, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0356 Bobina F, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0357 Bobina G, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0358 Bobina H, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0359 Bobina I, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0360 Bobina J, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0361 Bobina K, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0362 Bobina L, primar/sekundar - kolo neispravno radiP0370 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - lose radiP0371 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - suvise impulsaP0372 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - suvise malo impulsaP0373 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - periodicni nepravilni impulsiP0374 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A - nema impulsaP0375 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - lose radiP0376 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - suvise impulsaP0377 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - suvise malo impulsaP0378 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - periodicni nepravilni impulsiP0379 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B - nema impulsaP0380 Grejaci, kolo A - lose radiP0381 Kontrolna lampica grejaca - kolo neispravno radiP0382 Grejaci, kolo B - lose radiP0385 Senzor pozicije radilice (CKP) B - kolo neispravno radiP0386 Senzor pozicije radilice (CKP) B - problem sa opsegom/radomP0387 Senzor pozicije radilice (CKP) B - nizak ulazP0388 Senzor pozicije radilice (CKP) B - visok ulazP0389 Senzor pozicije radilice (CKP) B - periodicno koloP0400 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - lose funkcionise protokP0401 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - detektovan nedovoljan protokP0402 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - detektovan prejak protokP0403 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - kolo neispravno radiP0404 Sistem recirkulacije izduvnih gasova (EGR) - problem sa opsegom/radomP0405 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A - nizak ulazP0406 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) A - visok ulazP0407 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B - nizak ulazP0408 Senzor pozicije ventila recirkulacije izduvnih gasova (EGR) B - visok ulazP0410 Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) - lose radiP0411 Sistem ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) - detektovan neodgovarajuci protokP0412 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - circuit malfunctionP0413 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - open circuitP0414 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - kratak spojP0415 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - kolo neispravno radiP0416 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - otvoreno koloP0417 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - kratak spojP0418 Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) A - kolo neispravno radiP0419 Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog vazduha (AIR) B - kolo neispravno radiP0420 Sistem katalizatora, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednostiP0421 Zagrejte katalizator, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednostiP0422 Glavni katalizator, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednostiP0423 Katalizator sa grejanjem, grupa 1 - efikasnost ispod granicne vrednostiP0424 Katalizator sa grejanjem, grupa 1 - temperatura ispod granicne vrednostiP0430 Sistem katalizatora, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednostiP0431 Zagrejte katalizator, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednostiP0432 Glavni katalizator, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednostiP0433 Katalizator sa grejanjem, grupa 2 - efikasnost ispod granicne vrednostiP0434 Katalizator sa grejanjem, grupa 2 - temperatura ispod granicne vrednostiP0440 Sistem isparavanja goriva (EVAP) - lose radiP0441 Sistem isparavanja goriva (EVAP) - detektovan neodgovarajuci protokP0442 Sistem isparavanja goriva (EVAP) - detektovano malo curenjeP0443 Ventil ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - kolo neispravno radiP0444 Ventil ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - otvoreno koloP0445 Ventil ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - kratak spojP0446 Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije - kolo neispravno radiP0447 Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije - otvoreno koloP0448 Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije - kratak spojP0449 Sistem isparavanja goriva (EVAP), ventil ventilacije - kolo neispravno radiP0450 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - kolo neispravno radiP0451 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - problem sa opsegom/radomP0452 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - nizak ulazP0453 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - visok ulazP0454 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) - periodicno koloP0455 Sistem isparavanja goriva (EVAP) - detektovano veliko curenjeP0460 Senzor nivoa rezervoara za gorivo - kolo neispravno radiP0461 Senzor nivoa rezervoara za gorivo - problem sa opsegom/radomP0462 Senzor nivoa rezervoara za gorivo - nizak ulazP0463 Senzor nivoa rezervoara za gorivo - visok ulazP0464 Senzor nivoa rezervoara za gorivo - periodicno koloP0465 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - kolo neispravno radiP0466 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - problem sa opsegom/radomP0467 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - nizak ulazP0468 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - visok ulazP0469 Senzor protoka ciscenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) - periodicno koloP0470 Senzor pritiska izduvnih gasova - kolo neispravno radiP0471 Senzor pritiska izduvnih gasova - problem sa opsegom/radomP0472 Senzor pritiska izduvnih gasova - nizak ulazP0473 Senzor pritiska izduvnih gasova - visok ulazP0474 Senzor pritiska izduvnih gasova - periodicno koloP0475 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - kolo neispravno radiP0476 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - problem sa opsegom/radomP0477 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - nizak ulazP0478 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - visok ulazP0479 Ventil za kontrolu pritiska izduvnih gasova - periodicno koloP0480 Motor ventilatora motora 1 - kolo neispravno radiP0481 Motor ventilatora motora 2 - kolo neispravno radiP0482 Motor ventilatora motora 3 - kolo neispravno radiP0483 Motor ventilatora motora, provera racionalnosti - lose radiP0484 Motor ventilatora motora - nad-struja kolaP0485 Motor ventilatora motora, snaga/masa - kolo neispravno radiP0500 Senzor brzine vozila (VSS) - kolo neispravno radiP0501 Senzor brzine vozila (VSS) - problem sa opsegom/radomP0502 Senzor brzine vozila (VSS) - nizak ulazP0503 Senzor brzine vozila (VSS) - periodicna/nepravilna/visoka ulazna vrednostP0505 Sistem kontrole broja obrtaja na leer - lose radiP0506 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) - broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanogP0507 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) - broj obrtaja u minuti visi od ocekivanogP0510 Prekidac zatvorene pozicije leptira (TP) - kolo neispravno radiP0520 Senzor/sklopka pritiska ulja motora - kolo neispravno radiP0521 Senzor/sklopka pritiska ulja motora - problem sa opsegom/radomP0522 Senzor/sklopka pritiska ulja motora - nizak naponP0523 Senzor/sklopka pritiska ulja motora - visok naponP0530 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - kolo neispravno radiP0531 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - problem sa opsegom/radomP0532 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - nizak ulazP0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime - visok ulazP0534 Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klimeP0544 Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT), grupa 1 - kolo neispravno radiP0545 Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT), grupa 1 - nizak ulazP0546 Senzor temperature recirkulacije izduvnih gasova (EGRT), grupa 1 - visok ulazP0550 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - kolo neispravno radiP0551 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - problem sa opsegom/radomP0552 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - nizak ulazP0553 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - visok ulazP0554 Prekidac/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) - periodicno koloP0560 Napon sistema - lose radiP0561 Napon sistema - nestabilnoP0562 Napon sistema - niskoP0563 Napon sistema - visokoP0565 Glavni prekidac kontrole brzine voznje, Signal ON (ukljuceno) - lose radiP0566 Glavni prekidac kontrole brzine voznje, Signal OFF (iskljuceno) - lose radiP0567 Prekidac za izbor kontrole brzine voznje, Signal RESUME - lose radiP0568 Glavni prekidac kontrole brzine voznje, Signal SET (podesi) - lose radiP0569 Prekidac za izbor kontrole brzine voznje, Signal COAST - lose radiP0570 Sistem kontrole brzine voznje, Signal APP senzora - lose radiP0571 Prekidac kontrole/kocnice A - kolo neispravno radiP0572 Prekidac kontrole/kocnice A - niska vrednost u koluP0573 Prekidac kontrole/kocnice A - visoka vrednost u koluP0600 CAN magistrala podataka - lose radiP0601 Kontrolni modul motora (ECM) - greska provere memorijeP0602 Kontrolni modul motora (ECM) - greska programiranjaP0603 Kontrolni modul motora (ECM) - KAM greskaP0604 Kontrolni modul motora (ECM) - RAM greskaP0605 Kontrolni modul motora (ECM) - ROM greskaP0606 Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa motora (PCM) - greska procesoraP0608 Kontrolni modul motora (ECM), VSS izlaz A - lose radiP0609 Kontrolni modul motora (ECM), VSS izlaz B - lose radiP0620 Alternator, kontrola - kolo neispravno radiP0621 Kontrolna lampica alternatora - kolo neispravno radiP0622 Alternator, kontrola polja - kolo neispravno radiP0638 Kontrola aktuatora leptira, grupa 1 - problem sa opsegom/radomP0642 Kontrolni modul motora (ECM), kontrola detonacije - defektivnoP0645 Klima uredjaj (AC)P0650 Kontrolna lampica za los rad (MIL) - kolo neispravno radiP0654 Broj obrtaja motora, izlaz - kolo neispravno radiP0655 Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrevanje motora kolo neispravno radiP0656 Izlaz nivoa goriva - kolo neispravno radiP0687 Relej kontrole motora - kratak spoj prema masiP0688 Relej kontrole motora - kratak spoj prema plusuP0691 Motor ventilatora motora 1 - kratak spoj prema masiP0692 Motor ventilatora motora 1 - kratak spoj prema plusuP0693 Motor ventilatora motora 2 - kratak spoj prema masiP0694 Motor ventilatora motora 2 - kratak spoj prema plusuP0700 Sistem kontrole menjaca - lose radiP0701 Sistem kontrole menjaca - problem sa opsegom/radomP0702 Sistem kontrole menjaca - elektricnoP0703 Hidraulicni konvertor/prekidac kocnice B - kolo neispravno radiP0704 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) - kolo neispravno radiP0705 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR), PRNDL ulaz - kolo neispravno radiP0706 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) - problem sa opsegom/radomP0707 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) - nizak ulazP0708 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) - visok ulazP0709 Prekidac/senzor opsega menjaca (TR) - periodicno koloP0710 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - kolo neispravno radiP0711 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - problem sa opsegom/radomP0712 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - nizak ulazP0713 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - visok ulazP0714 Senzor temperature tecnosti menjaca (TFT) - periodicno koloP0715 Senzor brzine osovine turbine (TSS) - kolo neispravno radi P0716 Senzor brzine osovine turbine (TSS) - problem sa opsegom/radomP0717 Senzor brzine osovine turbine (TSS) - nema signalaP0718 Senzor brzine osovine turbine (TSS) - periodicno koloP0719 Hidraulicni konvertor/prekidac kocnice B - niska vrednost u koluP0720 Senzor brzine vozila (VSS) - kolo neispravno radiP0721 Senzor brzine vozila (VSS) - problem sa opsegom/radomP0722 Senzor brzine vozila (VSS) - nema signalaP0723 Senzor brzine vozila (VSS) - periodicno koloP0724 Hidraulicni konvertor/prekidac kocnice B - visoka vrednost u koluP0725 Ulazni broj obrtaja motora - kolo neispravno radiP0726 Ulazni broj obrtaja motora - problem sa opsegom/radomP0727 Ulazni broj obrtaja motora - nema signalaP0728 Ulazni broj obrtaja motora - periodicno koloP0730 Neispravan prenosni odnos zupcanikaP0731 Zupcanik 1 - neispravan odnosP0732 Zupcanik 2 - neispravan odnosP0733 Zupcanik 3 - neispravan odnosP0734 Zupcanik 4 - neispravan odnosP0735 Zupcanik 5 - neispravan odnosP0736 Rikverc - neispravan odnosP0740 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - kolo neispravno radiP0741 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje saljekontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0742 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno)P0743 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - elektricnoP0744 Solenoid hidraulicnog konvertora (TCC) - periodicno koloP0745 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - kolo neispravno radiP0746 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - performance or stuck offP0747 Transmission fluid pressure (TFP) solenoid - stuck onP0748 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - elektricnoP0749 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) - periodicno koloP0750 Solenoidi prenosa (SS) A - kolo neispravno radiP0751 Solenoid prenosa (SS) A - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0752 Solenoid prenosa (SS) A - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno)P0753 Solenoid prenosa (SS) A - elektricnoP0754 Solenoid prenosa (SS) A - periodicno koloP0755 Solenoid prenosa (SS) B - kolo neispravno radiP0756 Solenoid prenosa (SS) B - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0757 Solenoid prenosa (SS) B - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostajekonstantno u poziciji ON (ukljuceno)P0758 Solenoid prenosa (SS) B - elektricnoP0759 Solenoid prenosa (SS) B - periodicno koloP0760 Solenoid prenosa (SS) C - kolo neispravno radiP0761 Solenoid prenosa (SS) C - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0762 Solenoid prenosa (SS) C - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostajekonstantno u poziciji ON (ukljuceno)P0763 Solenoid prenosa (SS) C - elektricnoP0764 Solenoid prenosa (SS) C - periodicno koloP0765 Solenoid prenosa (SS) D - kolo neispravno radiP0766 Solenoid prenosa (SS) D - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0767 Solenoid prenosa (SS) D - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostajekonstantno u poziciji ON (ukljuceno)P0768 Solenoid prenosa (SS) D - elektricnoP0769 Solenoid prenosa (SS) D - periodicno koloP0770 Solenoid prenosa (SS) E - kolo neispravno radiP0771 Solenoid prenosa (SS) E - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0772 Solenoid prenosa (SS) E - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostajekonstantno u poziciji ON (ukljuceno)P0773 Solenoid prenosa (SS) E - elektricnoP0774 Solenoid prenosa (SS) E - periodicno koloP0780 Izbor prenosa (brzine) - lose radi prebacivanjeP0781 Izbor prenosa (brzine), 1-2 - lose radi prebacivanjeP0782 Izbor prenosa (brzine), 2-3 - lose radi prebacivanjeP0783 Izbor prenosa (brzine), 3-4 - lose radi prebacivanjeP0784 Izbor prenosa (brzine), 4-5 - lose radi prebacivanjeP0785 Solenoid prebacivanja/tajminga - kolo neispravno radiP0786 Solenoid prebacivanja/tajminga - problem sa opsegom/radomP0787 Solenoid prebacivanja/tajminga - niskoP0788 Solenoid prebacivanja/tajminga - visokoP0789 Solenoid prebacivanja/tajminga - periodicnoP0790 Prekidac za izbor moda menjaca - kolo neispravno radiP0791 Senzor brzine medjuvratila - kolo neispravno radiP0792 Senzor brzine medjuvratila - problem sa opsegom/radomP0793 Senzor brzine medjuvratila - nema signalaP0794 Senzor brzine medjuvratila - los rad periodicnog kolaP0795 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - kolo neispravno radiP0796 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (iskljuceno)P0797 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - Solenoidni ventil ne uspeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno)P0798 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - problem u funkcionisanju elektrikeP0799 Solenoid pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - los rad periodicnog kolaP0801 Kolo inhibicije rikverca - lose radiP0803 Solenoid prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) - kolo neispravno radiP0804 Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) - kolo neispravno radiP0805 Senzor pozicije kvacila - kolo neispravno radiP0806 Senzor pozicije kvacila - problem sa opsegom/radomP0807 Senzor pozicije kvacila - nizak ulazP0808 Senzor pozicije kvacila - visok ulazP0809 Senzor pozicije kvacila - los rad periodicnog kolaP0810 Greska kontrole pozicije kvacilaP0811 Prejako proklizavanje kvacilaP0812 Zupcanik rikverca - lose radi kolo ulazaP0813 Zupcanik rikverca - lose radi kolo izlazaP0814 Displej opsega menjaca (TR) - kolo neispravno radiP0815 Prekidac za prebacivanje na visi stepen prenosa - kolo neispravno radiP0816 Prekidac za prebacivanje na nizi stepen prenosa - kolo neispravno radiP0817 Kolo onemogucivanja startera - lose radiP0818 Prekidac za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila motora na pogonske tockove - kolo neispravno radiP0820 Senzor pozicije rucice menjaca X-Y - kolo neispravno radiP0821 Senzor pozicije rucice menjaca X - kolo neispravno radiP0822 Senzor pozicije rucice menjaca Y - kolo neispravno radiP0823 Senzor pozicije rucice menjaca X - periodicno koloP0824 Senzor pozicije rucice menjaca Y - periodicno koloP0825 Prekidac “gurni-povuci” rucice menjaca - kolo neispravno radiP0830 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) A - kolo neispravno radiP0831 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) A - niska ulazna vrednostP0832 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) A - visoka ulazna vrednostP0833 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) B - kolo neispravno radiP0834 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) B - niska ulazna vrednostP0835 Prekidac pozicije papucice kvacila (CPP) B - visoka ulazna vrednostP0836 Prekidac pogona na sva 4 tocka - kolo neispravno radiP0837 Prekidac pogona na sva 4 tocka - problem sa opsegom/radomP0838 Prekidac pogona na sva 4 tocka - niska ulazna vrednostP0839 Prekidac pogona na sva 4 tocka - visoka ulazna vrednostP0840 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - kolo neispravno radiP0840 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - kolo neispravn radiP0841 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - problem sa opsegom/radomP0841 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - problem sa opsegom/radomP0842 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - niska ulazna vrednostP0842 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - niska ulazna vrednostP0843 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - visoka ulazna vrednostP0843 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - visoka ulazna vrednostP0844 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - los rad periodicnog kolaP0844 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) A - los rad periodicnog kolaP0845 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - kolo neispravno radiP0845 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - kolo neispravno radiP0846 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - problem sa opsegom/radomP0846 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - problem sa opsegom/radomP0847 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - niska ulazna vrednostP0847 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - niska ulazna vrednostP0848 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - visoka ulazna vrednostP0848 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - visoka ulazna vrednostP0849 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - los rad periodicnog kolaP0849 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) B - los rad periodicnog kolaP0850 Prekidac pozicije parking/leer (PNP) - lose radi kolo ulazaP0851 Prekidac pozicije parking/leer (PNP) - niska vrednost kola ulazaP0852 Prekidac pozicije parking/leer (PNP) - visoka vrednost kola ulazaP0853 Prekidac pogona - lose radi kolo ulazaP0854 Prekidac pogona - niska vrednost kola ulazaP0855 Prekidac pogona - visoka vrednost kola ulazaP0856 Ulazni signal kontrole vuce - lose radiP0857 Ulazni signal kontrole vuce - problem sa opsegom/radomP0858 Ulazni signal kontrole vuce - niskoP0859 Ulazni signal kontrole vuce - visokoP0860 Kolo komunikacije modula promene brzine - lose radiP0861 Kolo komunikacije modula promene brzine - niska ulazna vrednostP0862 Kolo komunikacije modula promene brzine - visoka ulazna vrednostP0863 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - lose radiP0864 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - problem sa opsegom/radomP0865 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - niska ulazna vrednostP0866 Kolo komunikacije modula kontrole menjaca (TCM) - visoka ulazna vrednostP0867 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP)P0868 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) - niskoP0869 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) - visokoP0870 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - kolo neispravno radiP0870 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - kolo neispravno radiP0871 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - opseg/radP0871 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - opseg/radP0872 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - niska vrednost u koluP0872 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - niska vrednost u koluP0873 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - visoka vrednost u koluP0873 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - visoka vrednost u koluP0874 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - los rad periodicnog kolaP0874 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) C - los rad periodicnog kolaP0875 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - kolo neispravno radiP0875 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - kolo neispravno radiP0876 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - opseg/radP0876 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - opseg/radP0877 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - niska vrednost u koluP0877 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - niska vrednost u koluP0878 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - visoka vrednost u koluP0878 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - visoka vrednost u koluP0879 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - los rad periodicnog kolaP0879 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) D - los rad periodicnog kolaP0880 Kontrolni modul menjaca (TCM) - los ulazni signal snageP0881 Kontrolni modul menjaca (TCM) - opseg/performanse ulaznog signala snageP0882 Kontrolni modul menjaca (TCM) - ulazni signal snage slabP0883 Kontrolni modul menjaca (TCM) - visok ulazni signal snageP0884 Kontrolni modul menjaca (TCM) - periodicno los ulazni signal snageP0885 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - otvoreno kontrolno koloP0886 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - niska vrednost kontrolnog kolaP0887 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - visoka vrednost kontrolnog kolaP0888 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - Kolo kontrole pozicije kontakta releja lose funkcioniseP0889 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - opseg kola kontrole pozicije kontakta releja/rad kolaP0890 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - niska vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta relejaP0891 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - visoka vrednost u kolu kontrole pozicije kontakta relejaP0892 Relej snage kontrolnog modula menjaca (TCM) - periodicno rad kola kontrole pozicije kontakta relejaP0893 Aktivirano vise zupcanikaP0894 Proklizava komponenta menjacaP0895 Vreme prebacivanja suvise kratkoP0896 Vreme prebacivanja suvise dugoP0897 Smanjen kvalitet fluida menjacaP0898 Sistem kontrole menjaca - Zahtev MIL - niska vrednost u koluP0899 Sistem kontrole menjaca - Zahtev MIL - visoka vrednost u koluP0900 Aktuator kvacila - otvoreno koloP0901 Aktuator kvacila - opseg/rad kolaP0902 Aktuator kvacila - niska vrednost u koluP0903 Aktuator kvacila - visoka vrednost u koluP0904 Kolo izbora pozicije promene brzine - lose radiP0905 Kolo izbora pozicije promene brzine - opseg/radP0906 Kolo izbora pozicije promene brzine - niskoP0907 Kolo izbora pozicije promene brzine - visokoP0908 Kolo izbora pozicije promene brzine - los rad periodicnog kolaP0909 Greska u kolu izbora pozicije promene brzineP0910 Aktuator izbora promene brzine - otvoreno koloP0911 Aktuator izbora promene brzine - opseg/rad kolaP0912 Aktuator izbora promene brzine - circuit lowP0913 Aktuator izbora promene brzine - visoka vrednost u koluP0914 Kolo pozicije promene brzine - lose radiP0915 Kolo pozicije promene brzine - opseg/radP0916 Kolo pozicije promene brzine - niskoP0917 Kolo pozicije promene brzine - visokoP0918 Kolo pozicije promene brzine - Periodicni los radP0919 Kontrola pozicije promene brzine - greskaP0920 Aktuator promene brzine unapred - otvoreno koloP0921 Aktuator promene brzine unapred - opseg/rad kolaP0922 Aktuator promene brzine unapred - niska vrednost u koluP0923 Aktuator promene brzine unapred - visoka vrednost u koluP0924 Aktuator prebacivanja u rikverc - otvoreno koloP0925 Aktuator prebacivanja u rikverc - opseg/rad kolaP0926 Aktuator prebacivanja u rikverc - niska vrednost u koluP0927 Aktuator prebacivanja u rikverc - visoka vrednost u koluP0928 Solenoid blokade prebacivanja brzine - otvoreno koloP0929 Solenoid blokade prebacivanja brzine - opseg/rad kolaP0930 Solenoid blokade prebacivanja brzine - niska vrednost u koluP0931 Solenoid blokade prebacivanja brzine - visoka vrednost u koluP0932 Senzor hidraulicnog pritiska - kolo neispravno radiP0933 Senzor hidraulicnog pritiska - opseg/radP0934 Senzor hidraulicnog pritiska - niska vrednost kola ulazaP0935 Senzor hidraulicnog pritiska - visoka vrednost kola ulazaP0936 Senzor hidraulicnog pritiska - periodicno koloP0937 Senzor temperature hidraulicnog ulja - kolo neispravno radiP0938 Senzor temperature hidraulicnog ulja - opseg/radP0939 Senzor temperature hidraulicnog ulja - niska ulazna vrednost kolaP0940 Senzor temperature hidraulicnog ulja - visoka ulazna vrednost kolaP0941 Senzor temperature hidraulicnog ulja - periodicno koloP0942 Jedinica hidraulicnog pritiskaP0943 Jedinica hidraulicnog pritiska - period ciklusa suvise kratakP0944 Jedinica hidraulicnog pritiska - gubitak pritiskaP0945 Relej hidraulicne pumpe - otvoreno koloP0946 Relej hidraulicne pumpe - opseg/rad kolaP0947 Relej hidraulicne pumpe - niska vrednost u koluP0948 Relej hidraulicne pumpe - visoka vrednost u koluP0949 ASM - nije izvrseno adaptivno ucenjeP0950 ASM kontrolno koloP0951 ASM kontrolno kolo - opseg/radP0952 ASM kontrolno kolo - niskoP0953 ASM kontrolno kolo - visokoP0954 ASM - los rad periodicnog kolaP0955 Kolo ASM moda - lose radiP0956 Kolo ASM moda - opseg/radP0957 Kolo ASM moda - niskoP0958 Kolo ASM moda - visokoP0959 Kolo ASM moda - los rad periodicnog kolaP0960 Solenoid kontrole pritiska (PC) A - otvoreno kontrolno koloP0961 Solenoid kontrole pritiska (PC) A - opseg/rad kontrolnog kolaP0962 Solenoid kontrole pritiska (PC) A - niska vrednost kontrolnog kolaP0963 Solenoid kontrole pritiska (PC) A - visoka vrednost kontrolnog kolaP0964 Solenoid kontrole pritiska (PC) B - otvoreno kontrolno koloP0965 Solenoid kontrole pritiska (PC) B - opseg/rad kontrolnog kolaP0966 Solenoid kontrole pritiska (PC) B - niska vrednost kontrolnog kolaP0967 Solenoid kontrole pritiska (PC) B - visoka vrednost kontrolnog kolaP0968 Solenoid kontrole pritiska (PC) C - otvoreno kontrolno koloP0969 Solenoid kontrole pritiska (PC) C - opseg/rad kontrolnog kolaP0970 Solenoid kontrole pritiska (PC) C - niska vrednost kontrolnog kolaP0971 Solenoid kontrole pritiska (PC) C - visoka vrednost kontrolnog kolaP0972 Solenoid prenosa (SS) A - opseg/rad kontrolnog kolaP0973 Solenoid prenosa (SS) A - niska vrednost kontrolnog kolaP0974 Solenoid prenosa (SS) A - visoka vrednost kontrolnog kolaP0975 Solenoid prenosa (SS) B - opseg/rad kontrolnog kolaP0976 Solenoid prenosa (SS) B - niska vrednost kontrolnog kolaP0977 Solenoid prenosa (SS) B - visoka vrednost kontrolnog kolaP0978 Solenoid prenosa (SS) C - opseg/rad kontrolnog kolaP0979 Solenoid prenosa (SS) C - niska vrednost kontrolnog kolaP0980 Solenoid prenosa (SS) C - visoka vrednost kontrolnog kolaP0981 Solenoid prenosa (SS) D - opseg/rad kontrolnog kolaP0982 Solenoid prenosa (SS) D - niska vrednost kontrolnog kolaP0983 Solenoid prenosa (SS) D - visoka vrednost kontrolnog kolaP0984 Solenoid prenosa (SS) E - opseg/rad kontrolnog kolaP0985 Solenoid prenosa (SS) E - niska vrednost kontrolnog kolaP0986 Solenoid prenosa (SS) E - visoka vrednost kontrolnog kolaP0987 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - kolo neispravno radiP0987 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - kolo neispravno radiP0988 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - opseg/rad kolaP0988 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - opseg/rad kolaP0989 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - niska vrednost u koluP0989 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - niska vrednost u koluP0990 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - visoka vrednost u koluP0990 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - visoka vrednost u koluP0991 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - periodicno koloP0991 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) E - periodicno koloP0992 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - kolo neispravno radiP0992 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - kolo neispravno radiP0993 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - opseg/rad kolaP0993 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - opseg/rad kolaP0994 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - niska vrednost u koluP0994 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - niska vrednost u koluP0995 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - visoka vrednost u koluP0995 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - visoka vrednost koluP0996 Senzor pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - periodicno koloP0996 Prekidac pritiska tecnosti menjaca (TFP) F - periodicno koloP0997 Solenoid prenosa (SS) F - opseg/rad kontrolnog kolaP0998 Solenoid prenosa (SS) F - niska vrednost kontrolnog kolaP0999 Solenoid prenosa (SS) F - visoka vrednost kontrolnog kolaUPUTSTVO ZA KORIŠĆENJEŠta je potrebno:-Kompjuter sa instaliranimWindows XP/Vista/7 OS-K-line interfejsili(i) ELM 327 v1.3 interfejs-Drajveri za interfejs-FiatECUScanSetovanjeVagCom interfejsa auto dijagnostika na srpskom

preuzeto sa www.robaizkine.com

Powered by WebExpress