ddd3.jpg

Auto dijagnostika

Kod naših vozača još uvek vlada verovanje da je EGR ventil potpuno nepotreban i na njegovu neispravnost reaguju tek kada dođe do većeg oštećenja motora . Međutim , stvari su mnogo komplikovanije i potrebna vam je makar jeftina auto dijagnostika.

DPF ili eng: filter često pod nazivom FAP fra: filtre à particules je najprostije rečeno filter čestica čađi i nalazi se u sastavu izduvnog sistema automobila. Svrha mu je da smanji emisiju  izduvnih tako što čestice čađi zadržava u sebi kada se automobil vozi,

Dijagnostika -  popravljamo kvarove AirBag i ABS sistema, servisiramo instrument table, dekodiramo i  autoradio aparate i popravljamo sve vrste serijskih i drugih kvarova na automobilskoj elektronici.Osnovne usluge: priključivanje na tester / identifikacija kvarova i grešaka brisanje grešaka s testerom protoka zraka.

Osnovni princip auto dijagnostike se zasniva na tome da svaki modul u automobilu ima memoriju u koju se zapisuju sve greške ili kvarovi koji su nastali u toku vožnje. Na vama je samo da dijagnostičkim programom očitate podatke iz te memorije i kvar ste već pronašli, a da se hauba nije ni podigla. Osim očitavanja memorije grešaka, dijagnostički programi mogu prikazivati sve fizičke veličine u toku rada motora ili vožnje kao što su broj obrtaja, temperatura motora, pritisak ulja, volmen usisnog vazduha,pritisak turbine, trenutna potrošnja goriva, fazni pomak... Osim praćenja dijagnostički programi mogu raditi i razne adaptacije kao što su nameštanje ler gasa, resetovanje servisnih intervala, uključivanje i isključivanje određenih komponenti, fleširanje instrument table ili kompjutera, dodavanje i programiranje novih ključeva...

kurs autodijagnosticara, koja traje 3 meseca. U tom periodu odrađujete 300 radnih sati prakse, nakon čega sledi polaganje pismenog i usmenog dela ispita. Pored praktičnog dela, dobijate profesionalne smernice i za teorijski deo, za čije savladavanje koristite priručnike naše škole. Posle naše obuke stičete kvalitetno znanje i veštinu autodijagnostičara i spremni ste za samostalan rad.

Powered by WebExpress